คาราเต้ karate martial arts   คาราเต้ karate martial arts
 
Home 概 要 稽 古 稽古時間 申込み お知らせ アクセス
     
   
アクセス

HOME PLACE OFFICE BUILDING, 地階

スクンビット・ソイ55 トンロー、ソイ13入口角

Tel: 081 817 9293

2011年4月19日からこちらに移転しました。


 

THAI ZENDOKAI KARATE ศิลปะการป้องกันตัวจากญี่ปุ่น ฝึกร่างการแบบคาราเต้ ฝึกสมาธิแบบเซน [ คาราเต้ karate martial arts ]