คาราเต้ karate martial arts   คาราเต้ karate martial arts
 
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา การฝึก ตารางการสอน การสมัคร ข่าวสารเเละกิจกรรม ติดต่อเรา
     
   
ข่าวสารและกิจกรรม

ทดลองฝึกเซนโดไคคาราเต้ ฟรี!

น้องๆตั้งแต่อายุ 3 ขวบขึ้นไป สามารถมาทดลองฝึกเซนโดไคคาราเต้ได้ฟรี 1 ครั้ง

ฝึกฝนเรียนรู้เซนโดไคคาราเต้ น้องๆจะได้ออกกำลังอย่างสนุกสนานจากเซนเซ(คุณครู)ชาวญี่ปุ่นตามแบบต้นฉบับเซนโดไคคาราเต้จากประเทศญี่ปุ่น สอนด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีผู้ช่วยชาวไทยเพื่อให้น้องๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และมีความปลอดภัยเซนโดไคคาราเต้ฝึกให้น้องๆมีร่างกายแข็งแรง และมีระเบียบวินัย และกล้าแสดงออกอย่างถูกวิธี

ผู้ใหญ่ที่สนใจทดลองฝึกเซนโดไคคาราเต้ ได้ฟรี 1 ครั้ง นอกจากเป็นการฝึกฝนการป้องกันตัวแล้ว ยังเป็นการออกกำลังกายที่ได้เหงื่อได้ทำให้แข็งแรงได้ไม่แพ้กีฬาอื่นๆเลย

 

THAI ZENDOKAI KARATE ศิลปะการป้องกันตัวจากญี่ปุ่น ฝึกร่างการแบบคาราเต้ ฝึกสมาธิแบบเซน [ คาราเต้ karate martial arts ]