คาราเต้ karate martial arts   คาราเต้ karate martial arts
 
Home 概 要 稽 古 稽古時間 申込み お知らせ アクセス
     
   
 

KARATE

Tue & Thu

10:45 ~ 12:00 adults

16:30 ~ 17:30 small kids

17:30 ~ 18:30 big kids

19:00 ~ 20:30 adults

Sat & Sun

10:30 ~ 11:30 small kids

11:30 ~ 12:30 big kids

14:00 ~ 15:00 all kids

16:00 ~ 17:30 adults

------------------------------------------------

YOGA

Tue, Wed

9:30 ~ 10:30


THAI ZENDOKAI KARATE ศิลปะการป้องกันตัวจากญี่ปุ่น ฝึกร่างการแบบคาราเต้ ฝึกสมาธิแบบเซน [ คาราเต้ karate martial arts ]